درباره ما

بنیاد نیروی حال چیست؟

بنیاد نیروی حال مجموعه ایست مردم نهاد  که رسالتش " توسعه فرهنگ خدمت کردن و عشق ورزیدن" می باشد. فلذا این بنیاد برپایه فعالیت داوطلبانه با هدف اشاعه فرهنگ خدمت و عشق ورزی نسبت به همگان از طریق ارائه این تعالیم، همراه با تمرین حضور و صلح درون، با طراحی کارگاه های آموزشی “بودن در لحظه حال” در فضای آموزش پاک و به صورت دهش، از تاریخ ۷ مهر ۱۳۹۴ فعالیت خود را آغاز نمود و و پس از مدتی دورهای "مولانا شناسی" و “مثنوی خوانی” نیز به آن اضافه گردید.

 

این بنیاد چه کار میکند؟

جذب و آموزش نیروهای داوطلب خدمت فرهنگی، بعلاوه فعالیتهای آموزش خودشناسی و توسعه فردی ما که شامل کارگاه های پیوسته در حوزه ذهن آگاهی، خود مدیریتی و خود نظاره گریست.

قصد و نیت کارگاه ها؛ تجربه حضور ِ ناب، بسترعشق و رشد است.

سایر فعالیتهای بنیاد نیز همگی به صورت داوطلبانه می باشند که عبارتند از؛ گروه همیاران ، تیم حضوربانی، گروه مطالعات تطبیقی در زمینه های ادبیات و عرفان، الهیات و عرفان، روانشناسی، علوم شناختی، فیزیک و… گروه محصولات فرهنگی و هنری اعم از تهیه و ترجمه فیلم سمینارهای آقای تًله و محصولات جانبی مرتبط با نیروی حال، گروه مصاحبه ثبت نام، گروه روابط عمومی، اطلاع رسانی و گردهمایی، گروه طراحی کارگاه نیروی حال برای پرورش کودکان و نوجوانان، گروه ICT ، گروه های فعالیتهای خیریه  و خدمتداوطلبانه و…

ساختارهای بنیاد نیروی حال چگونه است؟

مراحل ثبت نام :

نام نویسی اولیه متقاضیان محترم فقط ازطریق سایت www.nirooyhal.org انجام شده و به جلسه مصاحبه دعوت می شوند. با تکمیل فرمهای مربوطه، انجام مصاحبه و احراز تعهد و انگیزه لازم برای 8 جلسه حضور منظم و مطالعه و تمرین متعهدانه ثبت نام نهایی می شوند.

سرمایه انسانی:

تمام فعالیتهای بنیاد نیروی حال اعم از مربیان و همیاران خدمت داوطلبانه است. پس از تکمیل دوره کسانی که تمایل به خدمت داوطلبانه در راه دارند، می توانند به عنوان “همیار” در کلاسها و یا سایر پروژه هایی که قبلا ذکر شد فعالیت نمایند. همیاران فعال و باسابقه پس از چندین دوره فعالیت موثر، درصورتی که بخواهند این مسیر خدمت را حرفه ای ادامه دهند و با استقرار در تعالیم نیروی حال و مدل کاربردی حضورِنو سبک زندگی خود و دیگران را بهبود بخشند، می توانند برای دوره مستمر “حضوربان” درخواست دهند.

مالی:

بنیاد نیروی حال مجموعه ای عام المنفعه است نه کسب و کار انتفاعی، سیستم آموزشی نیروی حال “آموزش پاک” می باشد یعنی افراد برای آموزش معنوی خود شهریه نمی دهند، چراکه شرکت کنندگان دوره های قبلی در جلسه پایانی بنا بر طبع، توان و کرم خود “دهش” مدنظرشان را با همین نیت آموزش پاک به دیگران و شمایی که نمی شناسند، در پاکتهای دهش گذاشته و هدیه داده اند. بنابراین دوره ها رایگان نیست؛ بلکه بصورت دهش در پایان دوره برگزار می شود. شما نیز در پایان دوره بنابر طبیعت، توانمندی و کرامت خود مبلغ مدنظرتان جهت تداوم این آموزش پاک برای دیگران را دهش می کنید، هیچکس قضاوت نمی شود و هرچه باشد خیر و نور است، این راه، راه شماست و این بنیاد از آن شما مردم ایران است. بنیادی مستقل و بدون وابستگی به هیچ نهادی، جز مردم.